Altijd op de hoogte

Nieuwsberichten

NetKerk Pilot van 13 juni t/m 26 september a.s.

Van 13 juni t/m 26 september houden we in De Rank Utrecht een NetKerk pilot. Dat betekent dat we elke 2e en 4e zondag van de maand geen diensten houden in Nieuw Welgelegen maar in kleinere groepen in de regio's.

Waarschijnlijk heeft u in de afgelopen maanden de NetKerk al voorbij horen komen. De NetKerk heeft in de afgelopen twee jaar diverse vormen gehad (bijvoorbeeld de groepen die samen worden uitgenodigd voor de eredienst en een aantal NetKerken zijn bij elkaar geweest om diensten te kijken of activiteiten te ondernemen), het verlangen is echter nog steeds ongewijzigd: Een meer op elkaar betrokken gemeenschap worden. Komende zomer gaan we intensief als NetKerken samen komen. U bent van harte uitgenodigd daar ook uw steentje in bij te dragen.

Het doel van Netkerk is om de Rank een nog mooiere gemeenschap van gelovigen te maken dan het al was vóór coronatijd. Doordat we in wijken en dorpen bouwen aan middelgrote gemeenschappen kunnen we makkelijker en meer betrokken op elkaar zijn. Ook is er een aanzienlijk deel van de gemeente dat beter floreert in middelgrote groepen. Tenslotte zijn er meer mogelijkheden voor een dienstbare en missionaire kerk in de eigen buurt. We beseffen ook de bedreigingen die het met zich meebrengt: Het goed georganiseerde kinderwerk wordt veel kleinschaliger in de NetKerken. Er zullen minder erediensten zijn. Niet alle NetKerken zullen even goed draaien. We nemen u op de infoavond graag mee in de voor- en nadelen van de NetKerk.

Het zomaar invoeren van de NetKerk in plaats van een aantal erediensten zou dan ook onzorgvuldig zijn. Komende maanden (juni t/m september) zullen er vanwege corona zeer waarschijnlijk nog geen grote diensten kunnen plaatsvinden in Nieuw Welgelegen. Momenteel komen we met 150 mensen bijelkaar. U zult dus nog niet wekelijks naar de kerk kunnen, noch uw kinderen naar het kinderwerk. Daarom is het juist nu een mooi moment om de NetKerk uit te proberen. Wat een prachtig vooruitzicht dat we dan komende maanden wel in kleinere groepen verspreid door de regio samen kunnen komen, in plaats van 1x 150 personen in Nieuw Welgelegen op 7 tot 12 plekken met 30-60 personen in de eigen NetKerk. Gedurende de vier maanden dat we dit met elkaar uitproberen (de ‘pilot’) kunnen we uitvinden of NetKerk van blijvende toegevoegde waarde is voor de Rank. En in welke vorm en op welk moment dan. Doet u mee? En evalueert u mee?

Het betekent dat in juni t/m september de tweede en vierde zondag van de maand NetKerkzondag is. Concreet zijn dat 8 ontmoetingen in totaal, vanaf zondag 13 juni tot en met zondag 26 september. Op die zondagen zijn er geen diensten in Nieuw Welgelegen. De NetKerken bepalen zelf de inhoud van de bijeenkomsten, waarbij ‘ontmoeten met inhoud’ de leidraad is. Vanuit de Rank worden als mogelijke invulling een leesrooster uit Korinthe en een vooraf opgenomen korte overdenking die online beschikbaar is met verwerkingsvragen geboden. Er zijn geen diensten in Nieuw-Welgelegen om hen die meewerken aan die diensten de gelegenheid te geven aan te sluiten bij hun NetKerk.

Voor een groot deel van de NetKerken zijn leiders gevonden, zij gaan samen met de gehele NetKerk aan de slag om er mooie bijeenkomsten van te maken. Een vijftal NetKerken hebben nog geen leiders. Mocht uw NetKerk nog geen leider hebben, dan kunt u 1) zich (tijdelijk) aansluiten bij een andere NetKerk, 2) met de eigen kring op de NetKerkzondagen bijeen komen of 3) contact zoeken met het NetKerkteam voor ondersteuning bij opstarten van uw NetKerk.

Gedurende de vier maanden zullen we de NetKerk evalueren. In september wordt deze evaluatie in de gemeentevergadering besproken. Dan zullen we met elkaar beslissen of de NetKerk een waardevol instrument is voor onze gemeente. We kunnen dan beslissen ermee te stoppen, ermee door te gaan of wijzigingen aan te brengen n.a.v. de evaluatie. Zorg er dus voor dat ook u een aantal keer bij uw/een NetKerkbijeenkomst geweest bent, zodat u er een mening over kunt vormen.

Met enthousiaste groet het NetKerk team (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Samenkomsten

Utrecht

Utrecht

Leidsche Rijn

Leidsche Rijn

Rivierenland

Rivierenland

Persian Baptist Church

Persian Baptist Church