De Rank in de afgelopen jaren

Historie

Historie

De Baptistengemeente De Rank (voorheen Baptistengemeente Utrecht-Noord) is in 1959 ontstaan uit een groep mensen uit de wijk Zuilen. Al snel groeide die groep uit tot een warme en actieve gemeenschap van mensen, waar anderen, in en buiten Utrecht, zich bij aansloten.

Aanvankelijk kwam men samen in een school, vanaf 1963 in een eigen gebouw aan de Daelwijcklaan. Omdat steeds meer mensen naar de samenkomsten kwamen, moest De Rank in 1998 uitwijken naar een andere locatie. Sindsdien werden de samenkomsten georganiseerd in de aula van scholengemeenschap Scutos, de grootste beschikbare aula van Utrecht. Omdat de groei van De Rank door bleef gaan, werden er vanaf 2006 elke zondag twee kerkdiensten gehouden en werden vanaf begin 2008 alle wekelijkse activiteiten ondergebracht in het Ontmoetingscentrum aan de Vliegend Hertlaan in Utrecht. Vanaf januari 2009 zijn we verhuisd naar het Multifunctionele gebouw in Nieuw Welgelegen, Grebbeberglaan 13 in Utrecht waar we met zo'n 800 mensen wekelijks samenkomen. 

In 2008 is er een dochtergemeente gestart, in Leidsche Rijn. Deze gemeente is in het najaar van 2015 zelfstandig geworden. De Rank Leidsche Rijn is een wijkgemeente met een missionaire visie voor haar woonomgeving en hoopt als gemeente bij te dragen aan het welzijn van de inwoners van Leidsche Rijn. 

Ook in Vianen werd vanaf 2013 een dochtergemeente gestart, De Rank Rivierenland. Deze gemeente is in het najaar van 2020 zelfstandig geworden. Deze gemeente is een gemeente voor inwoners van de regio Rivierenland, grofweg het gebied tussen de Lek en de A27 en de A2. De dochtergemeente houdt diensten in kerkgebouw De Hoeksteen in Vianen.

De kerken van De Rank delen het geloof, de visie en missie maar richten zich in vorm en focus vooral op de plaatselijke context.

Samenkomsten

Utrecht

Utrecht

Leidsche Rijn

Leidsche Rijn

Rivierenland

Rivierenland

Persian Baptist Church

Persian Baptist Church