Doen waar je goed in bent

Samenwerking

Samenwerking

Missie Nederland (voorheen EA/EZA)

De Rank is aangesloten bij Missie Nederland (Voorheen EA/EZA)
Missie Nederland is een netwerk van gemeenten, kerken, organisaties en personen die verlangen naar de groei van Gods Koninkrijk. Daarbij vinden ze elkaar in het motto: Jezus Christus maak ons één – in Uw opdracht – in Uw liefde. Honderden gemeenten (en ruim honderd organisaties) zijn inmiddels deelnemer van dit netwerk. Meer informatie via www.missienederland.nl

Micha Campagne

De Micha Campagne in Nederland roept kerken, gemeentes en christenen op om zich sterk te maken voor gerechtigheid. De Micha Campagne is ingebed in de Micha Challenge. Een wereldwijde campagne om betrokkenheid van kerken bij armen te vergroten en politieke leiders op te roepen zich te houden aan de Millenniumdoelstellingen. Ook landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië doen mee. Het is dus geen actie van rijken voor armen, maar een campagne van christenen wereldwijd tegen onrecht.

"Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen en trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God." (Micha 6: 8)
Meer informatie via www.michacampagne.nl.

Unie van baptisten

De Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland is ontstaan in 1881. De Unie telt een kleine 12.000 leden, die aangesloten zijn bij een van de 83 plaatselijke gemeenten. De Unie kent een eigen Theologische Opleiding, het Baptisten Seminarium. Door een nieuwe organisatiestructuur is in 2002 het Dienstencentrum van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland ontstaan, een facilitair en inhoudelijk service instituut waarop gemeenten en individuen een beroep kunnen doen voor kennis, advies, materiaal, cursussen, training en toerusting. Zowel het Seminarium als het Dienstencentrum zijn sinds juli 2008 gevestigd in Amsterdam.
Meer informatie via www.baptisten.nl.

Christelijke Bibliotheek Utrecht (CBU)

De Christelijke Bibliotheek Utrecht (CBU) is gevestigd aan de Vliegend Hertlaan 4a in Utrecht. De bibliotheek is iedere zaterdag geopend van 10:30 tot en met 12:30 uur en op dinsdag van 10.00 - 11.30 en van 19.00 - 20.00 uur. Inmiddels beschikt de bibliotheek over een ruime collectie van verantwoorde en christelijke boeken, CD's, DVD's en Video's. Op de website kunt u alle informatie over de bibliotheek vinden zoals over de catalogus, lenen en het lidmaatschap: www.cbutrecht.nl.

Samenkomsten

Utrecht

Utrecht

Leidsche Rijn

Leidsche Rijn

Rivierenland

Rivierenland

Persian Baptist Church

Persian Baptist Church