Van waaruit we de dingen doen

Waarden, missie en visie

Waarden, missie en visie

In de gemeente is een missie geformuleerd; een officieel statement waarin omschreven is wie en wat we zijn:

wij willen de Here God eren door Zijn liefde te ontvangen, te beantwoorden en uit te dragen.

Bij een missie wordt doorgaans ook een visie opgesteld waarin de missie concreter is uitgewerkt. De visie van de Rank is:

wij verlangen ernaar een herbergzame, inspirerende en dienende gemeenschap van toegewijde volgelingen van Jezus Christus te zijn, die door de kracht van Gods Geest zodanig verschil maken in hun omgeving dat mensen God leren kennen.

Meer informatie: Bezoek onze diensten op zondag of neem contact op met één van de voorgangers.

Samenkomsten

Utrecht

Utrecht

Leidsche Rijn

Leidsche Rijn

Rivierenland

Rivierenland

Persian Baptist Church

Persian Baptist Church