-

Welkom bij

Baptisten gemeente de Rank

Welkom bij de Rank

Baptistengemeente De Rank is een eigentijdse en groeiende kerk in de stad Utrecht, in Leidsche Rijn en in Rivierenland. Jonge gezinnen, tieners, studenten en ouderen vinden hun weg naar de Rank. Gasten (met of zonder kerkelijke achtergrond) spreken over blijde, duidelijke en betekenisvolle diensten met een persoonlijke en ontspannen sfeer. Vaak reden om nog eens te komen.

→ NIEUWSGIERIG naar de Rank? 

Je bent altijd van harte welkom in onze diensten of neem contact met ons op via 030 711 53 80 of info@derank.org

De Rank heeft als gemeente het verlangen om God steeds beter te leren kennen en Hem lief te hebben boven alles. Om die reden heeft gebed een belangrijke en vanzelfsprekende plek in het gemeentelijk leven. 

De Rank heeft als gemeente het verlangen om God steeds beter te leren kennen en Hem lief te hebben boven alles. Om die reden heeft gebed een belangrijke en vanzelfsprekende plek in het gemeentelijk leven. We willen voortdurend zoeken in het verstaan van Gods wil omdat we naar Hem willen luisteren.

Dit kunnen we natuurlijk zelf doen, door de dag heen. Maar het is ook goed om als gemeente samen te komen en tijd te nemen om te bidden en te luisteren naar God. God heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters en we mogen zo lichtdragers zijn van het Koninkrijk en uitdelen van de hoop die in ons is. 
Deze verantwoordelijkheid kan soms zo moeilijk lijken, of lijkt weggelegd te zijn voor doorgewinterde christenen. Gelukkig mogen we hierin leren. De discipelen vroegen ook aan Jezus of Hij hen wilde leren bidden. Dat mogen wij ook doen. We mogen leren van Jezus, door de Heilige Geest, en we mogen leren van elkaar als broers en zussen. 

We hopen, juist in de gebedsdiensten, een plek te creëren waarin we binnen veilige kaders kunnen leren hoe we mogen bidden. De insteek is om met elkaar een eenvoudige dienst te hebben waarin het samen bidden centraal staat. Daarbij hoort dankzegging en aanbidding door samen te zingen, maar ook het openen van de bijbel om te leren over gebed. Een belangrijk onderdeel van de gebedsdienst is voorbede, waarin we als gemeente bidden voor onze eigen noden, maar ook voor de nood in Nederland en de rest van de wereld. Zo mogen we samen bouwen aan Gods Koninkrijk. Eén voor één, steen voor steen; niet alleen, maar samen!

Kijk in de agenda voor de zondagavonden waarop de gebedsdiensten plaats vinden. Om 19.30 uur staat de koffie klaar en om 19.45 uur start het programma in het Ontmoetingscentrum aan de Vliegend Hertlaan. De diensten duren tot 21.30 uur.

Samenkomsten

Utrecht

Utrecht

Leidsche Rijn

Leidsche Rijn

Rivierenland

Rivierenland

Persian Baptist Church

Persian Baptist Church