Samenkomen om te bidden

Gebed

Gebedsdienst

De Rank heeft als gemeente het verlangen om God steeds beter te leren kennen en Hem lief te hebben boven alles. Om die reden heeft gebed een belangrijke en vanzelfsprekende plek in het gemeentelijk leven. We willen voortdurend zoeken in het verstaan van Gods wil omdat we naar Hem willen luisteren.

Dit kunnen we natuurlijk zelf doen, door de dag heen. Maar het is ook goed om als gemeente samen te komen en tijd te nemen om te bidden en te luisteren naar God. De discipelen  vroegen, zo kun je lezen in de Bijbel, aan Jezus of Hij hen wilde leren bidden. Dat mogen wij ook doen. We mogen leren van Jezus, door de Heilige Geest, en we mogen leren van elkaar. We hopen, juist in de gebedsdiensten, een plek te creëren waarin we binnen veilige kaders kunnen leren hoe we mogen bidden. Tijdens de gebedsavonden staat gebed centraal. Er worden en aantal liederen gezongen en regelmatig willen we leren over gebed, op welke wijze kun je bidden en hoe je Gods stem kunt verstaan. 

Een belangrijk onderdeel van de gebedsdienst is voorbede, waarin we als gemeente bidden voor onze eigen noden, maar ook voor de nood in Nederland en wereldwijd. Zo mogen we samen bouwen aan Gods Koninkrijk. Eén voor één, steen voor steen; niet alleen, maar samen!

Iedere 4e zondag van de maand staat om 19.30 de koffie klaar en om 19.45 uur start het programma in het Ontmoetingscentrum aan de Vliegend Hertlaan. De diensten duren tot 21.30 uur.

Gebedsministry

Na de diensten op zondag is er ruimte om voor je te laten bidden. Dit heet gebedsministry. Aan het eind van de dienst wordt altijd aangegeven waar mensen staan om met en voor je te bidden.

Samenkomsten

Utrecht

Utrecht

Leidsche Rijn

Leidsche Rijn

Rivierenland

Rivierenland

Persian Baptist Church

Persian Baptist Church